رویداد

رویداد یواشکی‌های مادرانه

۰
هوالرحیم دوره تربیتی- آموزشی “یواشکی با مادران” دوره «یواشکی با مادران» از۲۱ دی ماه در«خانه مادر و کودک مهرستان» برگزار می‌شود. این دوره در قالب ۸ جلسه کارگاه آموزشی مادران در روزهای یکشنبه (هر روز دو جلسه)، و ۱۲ جلسه برنامه‌…
بیشتر
فهرست