برای دومین بار دوره مربی و کودک (بازی،شادی،تماشا) بصورت فصلی برگزار خواهد شد.
مهارت های زندگی.
تقویت مهارت دست ورزی.
تغذیه همراه با قصه گویی.
تقویت حواس پنجگانه.
تقویت توانمندی های حرکتی- جسمی کودک.
رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودک.
و ….
تمام فعالیت ها از طریق بازی و استفاده از مکان های ویژه مهرستان مثل : خونه شنی/ خونه رویایی/ تماشاخونه/ خونه شادی و … صورت میگیرد.
ویژه گروه سنی ( ۴ تا ۵ سال)
۱۹ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای
2 روز در هفته_ بصورت مربی و کودگ
با تسهیلگری و همراهی مربیان متخصص
محفل هفتگی مادران با حضور کارشناس متخصص؛ ۹ جلسه ۹۰ دقیقه ای (۱۴ ساعت) شنبه ها هر هفته همزمان با ساعت برگزاری دوره

 

 

پائیز 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.