دوره جـــــــاده دلـبـستگی ، ویژه گروه سنی ۳/۵ تا ۴ سال برگزار خواهد شد .
برخی از  اهداف و فعالیتهای این دوره :
تمرین و تکرار برای تبدیل وابستگی به دلبستگی
آماده سازی فرآیند جداسازی ایمن برای کودکان
بازی های متنوع حرکتی، تمرکزی
تقویت دقت و تمرکز
 تقویت توانمندی های حرکتی- جسمی کودک
 رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودک
و ….
ویژه گروه سنی (  ۳/۵ تا ۴ سال)
کارگاه مربی و کودک
با تسهیلگری و همراهی مربیان متخصص

تابستان 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.