دوره مامانادُردونه ها ویژه گروه سنی 3 تا 3/5 سال برگزار خواهد شد.
برخی اهداف و فعالیت های این دوره:
بازی های متنوع حرکتی، تمرکزی.
بازی های کثیف کاری با هدف تخلیه هیجانی.
ورزش مادر و کودک.
 تغذیه همراه با قصه گویی.
 افزایش دقت و تمرکز.
تعمیق رابطه مادر- فرزندی.
تقویت حواس پنجگانه.
تقویت توانمندی های حرکتی- جسمی کودک.
رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودک.
 و ….
ویژه گروه سنی ( ۳ تا ۳/۵ سال)
بصورت مادر و کودک
 با تسهیلگری و همراهی مربیان متخصص

 

تابستان 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.