خانۀ مادر و کودک، اگرچه بازی را تنها روش تربیت کودک نمی‌داند، اما آن را مهم‌ترین و محوری‌ترین روش برای تربیت کودک زیر هفت‌سال می‌داند. در خانۀ مادر و کودک، مادران فضا و ابزار مورد نیاز برای بازی با کودکان خود را در اختیار دارند. در عین حال نباید بازی را فعالیتی قالبی و ازپیش‌تعیین‌شده پنداشت. هر لحظه از زندگی کودک می‌تواند بهانه‌ای برای بازی‌کردن باشد و هر وسیله‌ای می‌تواند اسبابِ بازی را برای کودک فراهم آورد. در خانۀ مادر و کودک، مادر علاوه بر آموختن مهارت‌های لازم برای بازی با کودک، می‌آموزد که چگونه در تمام لحظات و با کمترین امکانات، لحظات شاد و خاطره‌انگیزی را برای کودکان خود رقم بزند.