جنسیت گرایی

دست تقدیر بر اساس نقشه های از پیش تعیین شده کودکان را در دو صنف دختر و پسر آفریده است. خانه مادر و کودک مهرستان ضمن توجه به ویژگی های مشترک پسران و دختران نسبت به ویژگی های جنسیتی آنان و طرحی که خالق بی همتا برای هر یک از آنان بر انداخته است حساس است و جنسیت آن را در فعالیتهای خود لحاظ میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.