خانه مادر و کودک مهرستان، فضایی را فراهم می آورد تا والدین به جای سپردن تربیت کودک خود به دیگران مهارت های لازم را در تربیت کودک خود به دست آورد و با استفاده از زمینه هایی که خانه مادر و کودک برای آنان فراهم می کند، کودک را در دامان پر مهر خود پرورش دهند. از این رو در خانه مادر و کودک مهرستان والدین و به ویژه مادر، نقش فعالی در طراحی و اجرای برنامه ها دارند و تربیت کودک خود را به مربیان تحویل نمی دهد. در خانه مادر و کودک مهرستان مربی با کمک به والدین و تسهیل فعالیت تربیتی آن زمینه تعامل تربیتی آنان را با کودک فراهم می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.