هوالرحیم

«خانۀ مادر و کودک مهرستان» سازمانی است که به‌عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعۀ مجتمع تربیتی مهرستان تشکیل و بر اساس رسالت خود، خدماتی را به والدین و کودکان آن‌ها در بازۀ سنّی 6 ماه تا 6 سال (دختر و پسر) ارائه می‌کند. خانۀ مادر و کودک رسالت خود را «فعال‌سازی والدین در امر تربیت فرزندان »و «تسهیل گری در فرایند تربیت کودکان 6 ماه تا 6 سال» تعریف کرده و از این طریق تلاش می‌کند نقش خانواده‌ها در تربیت کودکان خود را احیا نماید. ازاین‌رو مخاطب خانۀ مادر و کودک در درجۀ اول والدین (و خصوصاً مادران) و در درجۀ بعد خود کودکان هستند.

خانۀ مادر و کودک رسالت خود را با روش‌هایی همچون توانمندسازی خانواده‌ها، زمینه‌سازی برای فعالیت تربیتی خانواده‌ها، شبکه‌سازی و بسترسازی برای هم‌افزایی خانواده‌ها، هدایت و جهت‌دهی فعالیت تربیتی خانواده‌ها و طراحی و اجرای برنامه‌های تربیتی برای کودکان انجام خواهد داد.

وجوه تمایز خانۀ مادر و کودک

الف. نسبت به مهدکودک

  1. در مهدکودک‌ مادر حضور ندارد و معمولاً کودک به مهد سپرده می‌شود؛ ولی در خانۀ مادر و کودک مهرستان، مادر حضور مستقیم دارد و در فرایند تربیت فرزند خود فعال است.
  2. در مهدکودک‌ فقط از برنامه‌های ثابت و از پیش‌تعیین‌شده و با اجرای مربیان استفاده می‌شود؛ اما در خانۀ مادر و کودک مهرستان علاوه بر برنامه‌های ثابت، امکان اجرای برنامه‌های طراحی‌شده توسط مادران نیز وجود دارد.
  3. در مهدکودک‌ خدمات آموزشی و مشاوره‌ای برای والدین به عنوان خدمات جانبی ارائۀ می‌شود؛ در صورتی که در خانۀ مادر و کودک مهرستان، آموزش‌های والدین به‌عنوان برنامۀ اصلی دیده شده است.

ب. نسبت به خانۀ بازی

  1. در خانۀ بازی مادران معمولاً نظاره‌گر بازی کودکان هستند؛ ولی در خانۀ مادر و کودک مهرستان، مادران در اجرای بازی حضور مستقیم دارند.
  2. خانۀ بازی رسالتی برای خود در قبال والدین قائل نیست؛ در حالی که در خانۀ مادر و کودک، خانواده مخاطب اصلی محسوب می‌شود و در مرکز توجه قرار می‌گیرد.
  3. در خانۀ بازی، بازی‌ صرفاً برای سرگرمی انجام می‌شود؛ در حالی که در خانۀ مادر و کودک مهرستان هدفگذاری مشخصی برای بازی‌ها وجود دارد.
  4. در خانۀ بازی، معمولاً بازی کودک در مکان موضوعیت دارد؛ ولی در خانۀ مادر و کودک مهرستان، بازی برای کودکان پیش‌زمینه برای بازی مادر با کودک در خانه است.