من ومامانم(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند:

برای ششمین بار در خانه مادر و کودک دوره من و مامانم برگزار خواهد شد.

برخی اهداف و فعالیت های این دوره:

بازی های متنوع حرکتی، تمرکزی.
بازی های کثیف کاری با هدف تخلیه هیجانی.
ورزش مادر و کودک.
تغذیه همراه با قصه گویی.
افزایش دقت و تمرکز.
تعمیق رابطه مادر- فرزندی.
تقویت حواس پنجگانه.
تقویت توانمندی های حرکتی- جسمی کودک.
رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودک.
و ….

ویژه گروه سنی ( ۲ تا ۳ سال)
با تسهیلگری و همراهی مربیان متخصص
هردوره : ۶ جلسه
ظرفیت دوره محدود

اینجا خانه شماست
خانه مادر و کودک مهرستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.