...مهرستان خانه‌ای برای آموزش تفریح یادگیری برنامه ریزی سواد مالی فرزندان شماست...

حل مسئله

مادران در امر تربیت فرزند خود،گاه با مسائل و مشکلاتی مواجه می شوند که …

جنسیت گرایی

دست تقدیر بر اساس نقشه ای از پیش تعیین شده، کودکان را در دو صنف دختر و پسر آفریده است. خانه مادر و کودک مهرستان ضمن ….

خانواده محوری

خانه مادر و کودک مهرستان آشنایی را فراهم می آورد تا والدین به جای سپردن تربیت کودک خود به ….

فضای تعاملی

ایجاد شبکه ارتباطی والدین با یکدیگر در خانۀ مادر و کودک مهرستان، این فرصت را فراهم می‌آورد که والدین…

تربیت در بستر بازی

خانۀ مادر و کودک مهرستان، بازی را تنها روش تربیت کودک نمی‌داند، اما آن را مهم‌ترین و…

من ومامانم(تیر1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: برای ششمین بار در خانه مادر و کودک دوره من و مامانم برگزار خواهد شد. برخی اهداف و

ماماناوروجکا(تیر1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: برای پنجمین بار در خانه مادر و کودک دوره مامانا وروجکا ویژه گروه سنی ۱ تا ۲ سال

ما نی نی(تیر1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند : برای چهارمین بار در خانه مادر و کودک دوره ما نی نی ویژه گروه سنی ۶ تا

ما نی نی(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند : برای چهارمین بار در خانه مادر و کودک دوره ما نی نی ویژه گروه سنی ۶ تا

ماماناوروجکا(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: برای پنجمین بار در خانه مادر و کودک دوره مامانا وروجکا ویژه گروه سنی ۱ تا ۲ سال

من ومامانم(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: برای ششمین بار در خانه مادر و کودک دوره من و مامانم برگزار خواهد شد. برخی اهداف و

جاده دلبستگی(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: باافتخار و رضایت مادران عزیز مهرستانی اولین گروه دوره جاده دلبتگی را در بخش مادر و کودک +

مدیر شعبه

رسانه

لورم اپسیوم

مسئول اجرایی

مشاور تربیتی

لورم ایپسوم

مربی

لورم ایپسوم

مربی

لورم ایپسوم

مربی

لورم اپسیوم

مربی

لورم اپسیوم

خانه مادر و کودک مهرستان چه چیزهایی نیست ؟

عنوان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.