دوره ما نی نی ویژه گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماه برگزار خواهد شد.
برخی اهداف و فعالیت های این دوره:
 آگاهی بخشی و گفتگو پیرامون دغدغه ها و روز مرگی های مادران کم تجربه در مسئولیت مادرانگی شان.
به اشتراک گذاشتن تجربه های مشترک مادری.
تعمیق و تقویت رابطه مادر، فرزندی.
تقویت حواس بینایی، شنوایی و لامسه کودک.
 تقویت توانمندی های حرکتی و جسمی کودک.
ورزش مادر و کودک.
ماساژ کودک و …..
 ویژه گروه سنی (۶ تا ۱۲ ماه)
بصورت مادر و کودک
با تسهیلگری و همراهی مربی متخصص
هر دوره : ۴ جلسه

 

تابستان 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.