دوره من و مامانم  ویژه گروه سنی 2 تا 3 سال برگزار خواهد شد.
برخی اهداف و فعالیت های این دوره:
بازی های متنوع حرکتی، تمرکزی.
بازی های کثیف کاری با هدف تخلیه هیجانی.
ورزش مادر و کودک.
تغذیه همراه با قصه گویی.
 افزایش دقت و تمرکز.
 تعمیق رابطه مادر- فرزندی.
 تقویت حواس پنجگانه.
تقویت توانمندی های حرکتی- جسمی کودک.
رشد مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودک.
 و ….
ویژه گروه سنی ( ۲ تا ۳ سال)
بصورت مادر و کودک
با تسهیلگری و همراهی مربیان متخصص
 هردوره : ۶ جلسه

 

آذر 1401

 

آبان 1401

 

تیر 1401

 

خرداد 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.