من ومامانم(تیر1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: برای ششمین بار در خانه مادر و کودک دوره من و مامانم برگزار خواهد شد. برخی اهداف و فعالیت های این دوره: بازی های متنوع حرکتی، تمرکزی. بازی های کثیف کاری با هدف تخلیه هیجانی. ورزش مادر و کودک. تغذیه همراه با قصه گویی. افزایش دقت و تمرکز. […]

ماماناوروجکا(تیر1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: برای پنجمین بار در خانه مادر و کودک دوره مامانا وروجکا ویژه گروه سنی ۱ تا ۲ سال برگزار خواهد شد. برخی اهداف و فعالیت های این دوره: بازی های متنوع حرکتی، تمرکزی. بازی های کثیف کاری با هدف تخلیه هیجانی. ورزش مادر و کودک. تغذیه همراه با […]

ما نی نی(تیر1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند : برای چهارمین بار در خانه مادر و کودک دوره ما نی نی ویژه گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماه برگزار خواهد شد. برخی اهداف و فعالیت های این دوره: آگاهی بخشی و گفتگو پیرامون دغدغه ها و روز مرگی های مادران کم تجربه در مسئولیت مادرانگی شان. […]

ما نی نی(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند : برای چهارمین بار در خانه مادر و کودک دوره ما نی نی ویژه گروه سنی ۶ تا ۱۲ ماه برگزار خواهد شد. برخی اهداف و فعالیت های این دوره: آگاهی بخشی و گفتگو پیرامون دغدغه ها و روز مرگی های مادران کم تجربه در مسئولیت مادرانگی شان. […]

ماماناوروجکا(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: برای پنجمین بار در خانه مادر و کودک دوره مامانا وروجکا ویژه گروه سنی ۱ تا ۲ سال برگزار خواهد شد. برخی اهداف و فعالیت های این دوره: بازی های متنوع حرکتی، تمرکزی. بازی های کثیف کاری با هدف تخلیه هیجانی. ورزش مادر و کودک. تغذیه همراه با […]

من ومامانم(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: برای ششمین بار در خانه مادر و کودک دوره من و مامانم برگزار خواهد شد. برخی اهداف و فعالیت های این دوره: بازی های متنوع حرکتی، تمرکزی. بازی های کثیف کاری با هدف تخلیه هیجانی. ورزش مادر و کودک. تغذیه همراه با قصه گویی. افزایش دقت و تمرکز. […]

جاده دلبستگی(خرداد1401)

خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند: باافتخار و رضایت مادران عزیز مهرستانی اولین گروه دوره جاده دلبتگی را در بخش مادر و کودک + مربی و کودک به پایان رساندیم. اگرشماهم کودک 3/5 تا 4سال دارید، دوره جاده دلبستگی یک بستر کامل برای رشد کودک شما و همچنین برای خود شما مادران عزیز است […]

چمدان مهارتها(خرداد1401)

  خانه مادر و کودک مهرستان تقدیم میکند : برخی از اهداف دوره _ همدلی _ کمک کردن و کمک گرفتن _ دوست یابی و ارتباط موثر _ ذهن آگاهی _ خودآگاهی _ همکاری گروهی _ احترام به تفاوت های فردی _ و… این دوره شامل 10 جلسه ی 1/5 ساعته هست مناسب گروه سنی […]